Üritus on lõppenud. Vaata teisi üritusi

Ütle mulle. Kaasaegne portree fotograafias - Narva Kunstigalerii
R 13. oktoober @ 17:00 - 1. detsember @ 18:00
Narva Kunstigalerii
Vestervalli 21, Narva
  • Jaga

Ütle mulle. Kaasaegne portree fotograafias

(English below / По-русски ниже)

13. oktoobril kell 17:00 avatakse Narva Muuseumi kunstigaleriis Anneli Porri (Tallinna Kunstihoone) kureeritud rühmanäitus „Ütle mulle. Kaasaegne portree fotograafias”, mis jääb avatuks kuni 1. detsembrini.

Tallinna Fotokuu ja Tallinna Kunstihoone koostöönäitusel osaleb kaheksa eesti kunstnikku ja silmapaistvat portreteerijat: Herkki Erich Merila, Marge Monko, Tanja Muravskaja, Alissa Nirgi, Birgit Püve, Mark Raidpere, Peeter Tooming ja Sigrid Viir.

Inimese isikupärane ja detailne jäädvustamine on olnud fotograafia põhiülesanne alguspäevist peale, läbimõeldud ülesvõte võib olla suure ühiskondliku mõjuga, luua ja säilitada inimeste vahel nii võimu- kui armusuhteid, laialt kättesaadavana aidata mäletada ja meenutada inimesi kogu ühiskondlikust ulatusest. Portreefotot ei ole küll mõtet võrrelda peegliga, sest peeglit suudame enamasti üle kavaldada, muudame ilmet, pilku, rakurssi, mahendame oma loomust. Hea foto aga näitab meile midagi, mida me veel ei tea, hea fotoportree peaks portreteeritavat üllatama, isegi jahmatama: avaliku näo taandumine isikliku ja varjatu nähtavaks muutumisel on üks selle žanri võludest.

Näitus „Ütle mulle“ esitabki töid, milles fotograaf ei ole ainult tehniline jäädvustaja, vaid foto on nii enda kui ka modelli sügavuti uurimise vahend. Mis juhtub modelliga kaamerale poosi võtmise vahepeal? Kes on perekond, sõbrad ja külalised meie vastas? Millest nad unistavad ja mis elu elavad? Kas meil on võimalik selle jäädvustuse kaudu üksteist paremini tundma õppida?

Näitus Narva Muuseumi kunstigaleriis on mõtteline jätk eelmisele Anneli Porri kureeritud ja Fotokuul toimunud fotograafilisele ruumile keskendunud näitusele „Kus lõped sina, algan mina“ Tartu Kunstimajas (2013) ja katsele heita pilk Eesti fotokunsti ajaloole näitusel „Plahvatusest tasandikule. Eesti kaasaegne fotokunst 1991—2015“ Tartu Kunstimuuseumis (2015).

Näitus jääb avatuks 1. detsembrini 2017.

Toetajad: Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Eesti Fotokunstnike Ühendus, Eesti Kaasaegse Kunsti Keskkond NOAR.

Narva Kunstigalerii
Vestervalli 21
E–P 10:00–18:00
Sissepääs piletiga (2€; sooduspilet 1€)

* * *

On 13 October at 5 pm group exhibition Tell Me. Contemporary Portraits in Photography curated by Anneli Porri (Tallinna Art Hall) will open in Narva Art Gallery and remains open until 1 December.

The exhibition Tell Me. Contemporary Portraits in Photography is co-produced by Tallinn Photomonth biennial and Tallinn Art Hall and presents the following artists: Herkki Erich Merila, Marge Monko, Tanja Muravskaja, Alissa Nirgi, Birgit Püve, Mark Raidpere, Peeter Tooming and Sigrid Viir.

The detailed documentation of personal idiosyncrasies has been the main objective of photography from the start, and a well-conceptualised shot may be of great social impact, be able to create or maintain both power and romantic relations, and help to remember and recollect people from the whole social range. There’s no point in comparing portrait photography to mirrors, because usually we can outsmart the mirror: by changing the expression, gaze or angle, and by dimming down our character. A good photograph should show us something we are unaware of, and a good portrait photograph should surprise, even astound the subject – one of the charms of this genre is the gradual disappearance of the public image when the personal and hidden is revealed.

Tell Me presents works where the photographer is not a mere technician but someone who uses photography to analyse the human subject in depth. What happens to the model between changing poses for the camera? Who is the family, group of friends or guests standing across the room? What is it that they dream of and what is their life like? Are we able to learn more about each other with the help of this photograph?

The exhibition at Narva Art Gallery is a mental continuation of Where You End, I Begin, an exhibition of photographic space at Tartu Art House (2013), and From Explosion to Expanse – Estonian Contemporary Photography 1991–2015, an outline of the history of photographic art in Estonia at Tartu Art Museum (2015), both curated by Anneli Porri for Photomonth.

The exhibition stays open until 1 December 2017.

Supported by: Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture, Estonian Union of Photography Artists, Estonian Contemporary Art Development Center, NOAR.

Narva Art Gallery
Vestervalli 21
Mon–Sun 10am–6pm
Admission with a ticket (2€/1€)

* * *

Выставка «Скажи мне. Современные портреты в фотографии» в Нарвской художественной галерее знакомит нас с людьми и идентитетами

13 октября в 17:00 в Нарвской художественной галерее открывается групповая выставка куратора Аннели Порри (Таллиннский Дом Искусства) «Скажи мне. Современные портреты в фотографии», которая продлиться до 1 декабря.

Выставка, организованная в сотрудничестве с Таллиннским Фотомесяцем и Таллиннским Домом Искусств представляет вниманию 8 выдающихся эстонских художников и портретистов: Эркки-Эрих Мерила, Марге Монко, Таня Муравская, Алисса Нирги, Биргит Пюве, Марк Райдпере, Пеетер Тооминг и Сигрид Виир.

Детальная документация личных особенностей всегда была главной целью фотографии и у снимка есть потенциальная сила социального влияния: он может создавать и поддерживать силовые и романтические отношения, и в широком масштабе помогать помнить и напоминать людям различные события в жизни.

«При выбора выставочных работ наблюдала, как портрет играет с идентитетом модели. В руках художника ни один образ не является однозначным и окончательным. Заключённые и политики предстают перед нами в совсем другом психологическом образе. Часто используют в портретах художники своих близких как способ исследования отношений,» говорит куратор Аннели Порри.

Название выставки повзаимствовано из серии Марге Монко, и использует фото как психоаналитический инструмент: удавшийся портрет должен удивлять портретируемого, даже поражать — отказ от изображения привычного в пользу открытия скрытого, потому что может рассказать нам то, что мы ещё не знаем и не чувствуем.

Выставка «Скажи мне» представляет работы, в которых фотограф не просто технически запечатлевает картинку, а использует фото как способ исследования себя и модели. Что происходит, когда модель меняет позу? Кто те люди напротив — наша семья, друзья, гости? О чём они мечтают и какую жизнь живут? Возможно ли нам лучше друг друга понять через процесс фотографии?

Выставка в Нарвской художественной галерее является совместной работой биеннале Таллиннский Фотомесяц и Таллиннского Дома Искусства и продолжением ранее курируемых в рамках Фотомесяца выставок Аннели Порри - выставка, где внимание уделялось фотографическому пространству «Где ты закончишь, начну я» в Тартуском Доме Искусства (2013), и попытка взглянуть на историю эстонской фотографии на выставке «От взрыва до равнины. Современное искусство эстонской фотографии 1991 — 2015» в Тартуском художественном музее (2015).

Выставку поддерживают: Эстонское министерство культуры, Эстонский Культурный Капитал, Эстонское Объединение Фотохудожников, Центр развития Эстонского Современного Искусства, Творческая среда Эстонского Современного Искусства NOAR, Дигифото

Благодарности: Эстонский Художественный Музей, Фотомузей, Тартмус

Художественная галерея
Vestervalli 21
Пн-Вс 10:00–18:00
Билет 2€/1€