Üritus on lõppenud. Vaata teisi üritusi

W A U H A U S "Private Dancer" - Kanuti Gildi SAAL
N 7. detsember @ 19:30
Kanuti Gildi SAAL
Pikk 20, Tallinn
  • Jaga

W A U H A U S "Private Dancer"

Kanuti Gildi SAAL tähistab Soome 100. juubelit kahe lavastusega, meile juba tuttavalt kunstnike kollektiivilt W A U H A U S. Eläköön, Suomi!

“Private Dancer” on kolmas osa lavastuste triloogiast, mis on oma nime saanud tantsufilmidest. Eelmised osad, “Dirty Dancing” ja “Flashdance” esietendusid Zodiak-is aastal 2014 ja 2016. Selles seerias on rõhutatult kõrvuti koos nii “elutud asjad” nagu värvitud hapupiim ja suur must prügikott, elavad esinejad laval kui ka publiku mitmeid meeli kätkev kogemus.

“Private Dancer”-i keskmes on heli ja selle kinesteetiline olemus. Heli saavutatakse läbi millegi liikumise. See reisib meie kõrvadesse ning sealt edasi vibreerides väikestesse kehaosadesse, mis tõlgitakse tundeks, millestki, mis juhtus. Iga heli põhjustab meis erilise vastukaja. On raske ette näha, mida heli tähendab inimesele. Kui heli on oma allikast lahti võetud, on see vaba ja võimalik muutma kuulaja isiklikku, kujuteldavat maastikku.

“Private Dancer”-is tekitatakse helisid suu liikumise kaudu. Heli on äärmiselt aktiivne süvend – see täitub toidu ja õhuga, juhib meid keha sügavustest naha pinnale ja väljendab meie sisemust välisele maailmale. Lavastuses vaadeldakse suud kui valvatud väravat. Mida me laseme suust sisse ja välja on reguleeritud normide poolt, mis ainult ei säilita meie füüsilist keha ja tema baasvajadusi vaid toob esile ka meie sotsiaalsed ning ühiskondlikke suhteid teistega.

“Private Dancer” kutsub publikut kuulama oma tervet keha. Lavastus sirutub “teise”, keha piiride ja lõputute võimaluste poole kuulamise kaudu.

W A U H A U S on Helsingis tegutsev kunstirühmitus, mis on aktiivne kaasaegses etenduskunstide maailmas. W A U H A U S-i kuuluvad lavastaja Anni Klein, stsenograaf Samuli Laine, koreograaf Jarkko Partanen ja helikunstnikud Jussi Matikainen ning Heidi Soidinsalo. Nad loovad oma töid erinevates ruumides, nii väikestes eksperimentaalteatrites kui ka suurtel staadionitel.
W A U H A U S-i töid on kirjeldatud kui kaasaegne etenduskunst, mis kasutab pop-kultuuri, on võimeline samaaegselt lahutama meeli kui ka valgustama meie ühiskonna struktuure. W A U H A U S-i töid defineerib esteetika, kus erinevad materjalid, valgus ja heli suhestub elava esinejaga.
Kodulehekülg: www.wauhaus.fi/privatedancer

Idee: W A U H A U S
Laval: Heidi Soidinsalo ja Juha Valkeapää
Lava taga: Samuli Laine, Juho Keränen, Anni Klein, Jarkko Partanen, Jussi Matikainen, Heidi Soidinsalo
Produktsioon: Zodiak - Center for New Dance, W A U H A U S
Residentuuri toetus: Kunstencentrum BUDA (Belgium)
Fotod: Katri Naukkarinen
Toetajad: Arts Promotion Centre Finland, Suomen Kulttuurirahasto, [DNA], Creative Europe Programme of the European Union
Tänud: Jani-Matti Salo, Laura Haapakangas, Aksinja Lommi, Anna Maria Häkkinen, Hannah Ouramo, Laura Murtomaa, Tom Rejström, Juho Mantere, Jari Kauppinen, Bram Coeman, Sonja Jokiniemi, Markus Linden Esietendus: 13. oktoobril 2017, Zodiak - Center for New Dance

Eesti etendusi toetab Eesti Kultuurkapital ja Nordic Culture Point
Kestus: 60'
Keel ei ole takistuseks

Pilet: eelmüügis Piletilevis 8/12 EUR, kohapeal 10/15 EUR
PAKKUMINE FÄNNILE:
Kui Sa tahad näha mõlemat
W A U H A U S-i etendust "Flashdance" ja "Private Dancer", siis on Sul võimalik osta piletid soodsama hinnaga.
2 pileti hind kokku 20 € (2x10 €) või sooduspilet 12 € (2x6 €)
Selleks võta ühendust: kutse@saal.ee

Lisainfo: www.saal.ee
*************************************************************
“Private Dancer” is the third part of the trilogy of performances named after dance movies. The previous parts “Dirty Dancing” and “Flashdance” premiered at Zodiak in 2014 and 2016. In this series of pieces we have emphasized the juxtaposition of non-human agents – such as dyed sour milk and a huge black plastic bag – with human performers on stage, as well as the multisensory experience of the audience.

The basis of “Private Dancer” is in sound and its kinaesthetic nature. Sound is generated through the movement of something. It travels to our ears, and there, through the vibrations of tiny parts in our body, is translated to a sensation of what happened. Every sound causes a unique reaction within us. It is impossible to foresee what a sound will mean to a person. When a sound is detached from its source, it is free to move and transform into each listener’s personal, imaginary landscape.

In “Private Dancer” sounds are created through the movements of the mouth. The mouth is an extremely active cavity – it fills with food and breath, leads us from the depths of the body to the surface of the skin and expresses our inside to the outside world. We have looked at the mouth as a guarded gateway. What we let in and out through our mouth is regulated by norms that not only uphold our physical body and its basic needs, but also reveal our social and societal relationships of others.

“Private Dancer” invites the audience to listen with their entire body. Through listening the performance stretches towards the other, the boundaries of bodies and their vast possibilities.

W A U H A U S is a Helsinki-based arts collective, active in today's performance field. The members of W A U H A U S are director Anni Klein, scenographer Samuli Laine, choreographer Jarkko Partanen and sound designers Jussi Matikainen and Heidi Soidinsalo. They create their own work in various spaces, from small experimental theatres to huge stadiums. The group's works have been described as contemporary performances that utilize popular culture, and are simultaneously entertaining as well as capable of illuminating the structures of our society. The works of W A U H A U S are defined by an aesthetic, in which different materials, light and sound interwine with living performers.
Homepage: www.wauhaus.fi/privatedancer

Concept: W A U H A U S
On stage: Heidi Soidinsalo and Juha Valkeapää
Behind stage: Samuli Laine, Juho Keränen, Anni Klein, Jarkko Partanen, Jussi Matikainen, Heidi Soidinsalo
Production: Zodiak - Center for New Dance, W A U H A U S
Residency support: Kunstencentrum BUDA (Belgium)
Photos: Katri Naukkarinen
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Suomen Kulttuurirahasto, [DNA], Creative Europe Programme of the European Union
Thank you: Jani-Matti Salo, Laura Haapakangas, Aksinja Lommi, Anna Maria Häkkinen, Hannah Ouramo, Laura Murtomaa, Tom Rejström, Juho Mantere, Jari Kauppinen, Bram Coeman, Sonja Jokiniemi, Markus Linden
​Premiere: 13th of October 2017, Zodiak - Center for New Dance

Estonian performances are supported by Eesti Kultuurkapital and Nordic Culture Point
Duration: 60'
Language no problem!

Ticket: on presale at Piletilevi 8/12 EUR, at the door 10/15 EUR
OFFER FOR FANS:
If you would like to see both
W A U H A U S' performances "Flashdance" and "Private Dancer", you can get a discount ticket.
Price for 2 tickets together 20 € (2x10 €) or reduced price 12 € (2x6 €)
For that contact: kutse@saal.ee

More info: www.saal.ee