Kristi Jõeste kindanäitus - Rae koolimaja
R 9. november @ 19:00 - 30. detsember @ 19:00
Rae koolimaja
Ussiaugu tee, Vaskjala
  • Jaga

Kristi Jõeste kindanäitus

Kristi Jõeste kindanäitus
Käesolev näitus on pühendatud eesti traditsiooni¬listele kinnastele. Põhjamaiselt käredate talvede tõttu elutähtis kudumiskunst on siinmail olnud nii eriline ja mitmekesine, et praegugi ihalevad kudujad üle maailma omandada meie silmuskudumise pärandvõtteid, hoogustades sellega omalaadset käsitööturismi. Ka kodueestlased on varmad vanu tehnikaid taas selgeks õppima, sest os¬kuste ja kirjade edasi andmine hakkas tänu linnastumisele, moeteadlikkuse kasvule ja koolides-ajakirjades propageeritud kudumisvõte-tele ruumi tegema juba esimese Eesti Vabariigi aegu, süvenedes nõukogude perioodil veelgi. Emalt tütrele jagatud käsitööoskuste üleandmise järje¬pidevus säilis vähestes kohtades, nagu nt Kihnu saarel, kus see pole senimaani kat-kenud. Kuigi tänapäeva-Eesti koolides kohustuslik käsitööõpe annab elementaarse labakinda- ja sokivaru kudumise oskuse, jäävad keerulisemad ajaloolised tehnikad sageli märkamata ja kudumata. Nii tuleb osavamatel kudujatel taastada neid muuseumiesemetelt – see põnev ja masside jaoks kasulik detek¬tiivitöö on jõukohane vähestele.
Näitusekindad on kootud vanade eeskujude järgi. Valik tugines omapärasema¬tele kudumisvõte¬tele või silmapaitavamatele värvi- ja mustrikombi¬natsioonidele. Soov on need kaasaeg¬sete kudumis¬huviliste ja kandjate jaoks muuseumi¬kirstudest päevavalgele tuua ning jul¬gustada üha rohkem ja erinevates variatsioonides taaslooma.

Kristi Jõeste (s. 1977) on Ulase meistrikoja eestveda¬ja ja kunstnik, Eesti Kultuurkapitali aastapree¬miaga tunnustatud kinda¬meister, TÜ Viljandi Kul-tuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna lektor ja kahe eriala programmi-juht. Temalt on koos Kristiina Ehiniga 2012.a ilmunud raamat "Kirjatud teekond", mille lood kunagistest kudujanaistest ja kaunid fotod Kristi kinnastest on tublisti aidanud kasvatada huvi eesti rahvusliku kudumiskultuuri vastu. Koostöös Anu Pingi ja Siiri Reimanniga nägi 2014. a oktoobris ilma-valgust kaua¬sel uurimistööl põhinev I osa Eesti silmus¬kudumise triloogiast ning kirjutuslaual on III osa eesti kinnastest.

Kindad: Kristi Jõeste, Tiina Zujenkov, Eleriin Seim, Anu Kruusimaa, Anneli Lilienthal, Majalis Mändoja, Asta Kink, Merike Saaremets, Alliki Oidekivi, Gundega Agar, Sigrid Häkkinen Tank
Fotod: Kristi Jõeste, Eva-Maria Komissarov
Aitäh Rae Kultuurikeskusele, Vaskjala loomeresidentuurile ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiale näituse teostumise eest!
Facebook: /Kristi.Joeste.Ulas
Näitus jääb avatuks detsembri lõpuni!
Näituse külastamiseks helistage 5551 2898!

Tasuta