Uute õpilaste vastuvõtt 2020/2021. õppeaastaks kell 14.00-16.00 - Türi Muusikakool
T 9. juuni @ 14:00 - 16:00
Türi Muusikakool
Hariduse 1, Türi
  • Meelespea
  • Jaga

Uute õpilaste vastuvõtt 2020/2021. õppeaastaks kell 14.00-16.00

Eelregistreerimine tööpäevadel 18.05.2020-5.06.2020 kooli direktori telefonil 508 3213.
Avalduste blanketid on kättesaadavad kooli kodulehel https://test.tyrimuusikakool.ee/uute-opilaste-vastuvott ja täidetud avaldused palume saata kooli e-posti aadressile tyrilmk@estpak.ee.

Sisseastumiskatse koosneb viiest ülesandest:
1) vabalt valitud laulu esitamine ilma saateta
2) rütmikatse
3) helide järelelaulmine
4) mälukatse
5) harmoonilise kuulmise katse

Samas toimub 5-6-aastaste laste registreerimine eelkooli. Oodatud on ka põhikooli algklasside õpilased. Katseid ei ole.

Registreerime soovijaid TÄISKASVANUTE OSAKONDA (ka jooksvalt õppeaasta jooksul). Õpe toimub vaba õppekava järgi 1,5 tundi nädalas valitud erialal arvestusega, et ühe akadeemilise õppetunni pikkus on 45 minutit ja õppetasu 65 eurot kuus. Soovi korral on võimalik tundide mahtu jagada mitme erineva eriala vahel (näiteks 1 tund klaver, 0,5 tundi kitarr). Vajalik oma pilli olemasolu.

Huvialad:
KLAVER, KLAVESSIIN, AKORDION, VIIUL, TŠELLO, KONTRABASS, KITARR, MANDOLIIN, KROMAATILINE KANNEL, HARF, PLOKKFLÖÖT, FLÖÖT, OBOE, FAGOTT, KLARNET, SAKSOFON, ALTSARV, TENORSARV, TROMPET, METSASARV, TROMBOON, TUUBA, LÖÖKPILLID.
KLAVESSIINI õppima asumise eelduseks on esmaste klaverimänguoskuste olemasolu vähemalt noorema astme lõpetamise tasemel. Sisseastumiskatsetel esitada klaveril 1-2 pala vabal valikul.