Näitus „ Akvarell 2017“ - Narva Kunstigalerii
T 20. juuni @ 16:30 - 3. juuli @ 18:00
Narva Kunstigalerii
Vestervalli tänav 21, Narva
  • Jaga

Näitus „ Akvarell 2017“

Narva Muuseum kutsub kõiki teisipäeval, 20. juunil kell 16.30 Narva Muuseumi Kunstigaleriisse Eesti Akvarellistide Ühendus näituse "Akvarell 2017" avamisele.

Näituse nimetus ei piira tööde valmimisaega ainult käesoleva aastaga, pigem on selle taga soov näidata meie saavutusi ja tulemusi käesolevaks hetkeks.

Näituse korraldamine Narva Muuseumi Kunstigaleriis on Eesti Akvarellistide Ühendusele tõsine ülesanne. Narva linna aktiivse kunstieluga harjunud publikule on kindlasti huvipakkuv otsida erineva koolituse- ja kultuuritaustaga kunstnike loomingust võimalikke ühisjooni ning tuvastada ka erinevaid lähenemisnurki.

EAÜ nägemus ja soov selle näituse koostamisel on olnud püüd pakkuda võimalikult laia ülevaadet ühenduse liikmete loomingus toimuvatest otsingutest. Ja leidmistest. Akvarellipigmendid ja vesi on küll kõigile kättesaadavad ja ühised kuid alles nende omavahelise mängu mõistmisest võib sündida tähelepanu vääriv tulemus.

Parima valiku oma töödest on näitusele esitanud:
Virve Albri, Christel Allik, Kadri Bormeister, Marju Bormeister, Eve Ermann, Mariann Hakk, Elize Hiiop, Eero Ijavoinen, Kärt Karjatse, Aleks Kase, Eleny Kasemets, Pille Laub, Pille Lehis, Mati Leppik, Mall Mets, Sergei Minin, Ülle Meister, Rein Mägar, Naima Neidre, Tiiu Pallo-Vaik, Illimar Paul, Tuuli Puhvel, Lii Pähkel, Toomas Rein, Mari Roosvalt, Merje Rääbis, Külli Tael, TAKINADA, Anneliis Vabul, Kirill Vinterfrau, Epp Viires, Tiiu Übi, Marje Üksine.

EAÜ näitustele on tavaliselt lisaks liikmetele kutsutud osalema ka noori akvarellihuvilisi – loodame neist ühendusele järelkasvu ning enamasti on see idee end ka õigustanud. Nii ka seekord ja seepärast on lisatud täpsustus näituse nimetuses – laiendatud!

Näitus jääb avatuks 13. augustini.
Eestvedaja: Rein Mägar.

Info: 359 9230, info@narvamuuseum.ee
_______________________________________

Выставка „Akvarell 2017“

Во вторник, 20 июня в 16.30 в Художественной галерее Нарвского музея открывается выставка Объединения акварелистов Эстонии «AkvarellL 2017». Несмотря на название, на выставке представлены акварели разных годов. Экспозиция носит скорее отчетный характер и ставит своей целью показать лучшие достижения Объединения акварелистов.

Для Объединения акварелистов Эстонии весьма интересен опыт встречи с нарвской публикой, привыкшей к активной художественной жизни. Выставка предполагает своеобразный диалог различных художественных школ акварели, в которых проявляется специфика культурных традиций разных национальностей, характер людей смежных культур, а также поиски общих точек зрения и творческих подходов к решению изобразительных задач. Простота союза акварели и воды — иллюзорна, а их взаимная игра рождает удивительный результат, заслуживающий внимания даже самого искушенного зрителя.

Свои лучшие работы для этой выставки предоставили художники: Вирве Альбри, Кристель Аллик, Кадри Бормейстер, Марью Бормейстер, Эве Эрманн, Марианн Хакк, Элизе Хииоп, Эеро Иявойнен, Кярт Карьясте, Алекс Каcе, Энели Каземетс, Пилле Лаую, Пилле Лехис, Мати Леппик, Малл Метс, Сергей Минин, Юлле Мейстер, Рейн Мягар, Найма Нейдре, Тийу Пало-Вайк, Ильмар Паул, Тулли Пухвел, Лий Пяхкель, Тоомас Рейн, Мари Роосвальт, Мерье Ряябис, Кюлли Таэл, ТАКИНАДА, Аннелийс Вабул, Кирилл Винтерфрау, Эпп Виирэс, Тиию Юби, Марье Юксине.

В этой выставке участвуют не только члены объединения, но и приглашенные молодые акварелисты, которые, надеемся, составят в будущем основное ядро Объединения акварелистов Эстонии.

Выставка продлится до 13 августа.
Руководитель: Рейн Мягар

Инфо: 359 9230, info@narvamuuseum.ee