Üritus on lõppenud. Vaata teisi üritusi

Järvamaa meistrivõistlused koroona segapaarismängus - Türi linna võimla Kalevi 9
L 8. detsember @ 10:00
Türi linna võimla Kalevi 9
Kalevi 9, Türi
  • Jaga

Järvamaa meistrivõistlused koroona segapaarismängus

I EESMÄRK :
1.Pakkuda võistlemise võimalusi maakonna koroonamängu huvilistele ja hoogustada koroonamängu tervikuna maakonnas.
II AEG JA KOHT :
2. Võistlused toimuvad Türi võimlas 08.12.2018.a. Algus kell 10.00
III REGISTREERIMINE
3.Võistlejate nimeline registreerimine toimub võistluspäeval kell 9.30-9.45
IV OSAVÕTJAD
4.Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel sportlastel, kes järgivad kehtivaid koroonamängu võistlusmääruseid. Järvamaa meistrivõistluste tiitel antakse Järvamaal elavale, õppivale, töötavale ja Järvamaa spordiklubide liikmeskonda kuulevale sportlasele.
V KORRALDUS , LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
5. Võitlused korraldab ja viib läbi Türi Spordiklubide Liit .Võistlused viiakse läbi Eestis kehtivate võistlusmääruste kohaselt
6..Mängitakse “parem neljast” (3:1; 3:0 ; 2:2 )sõltuvalt osavõtjate arvust kas šveitsi süsteemis (üle 12 paari ) vastavalt osalejate arvust 5, 6, 7 jne vooruga ( Šveitsi süsteemis paremusjärjestus : võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv , mis mängijal oli iga vooru järel . Suurima summa saanud võistleja saab kõrgema koha . Kui ka see ei selgita paremusjärjestust , siis jäetakse ära I , II jne vooru järgsed punktid ) . Kuni 8 paariga mängitakse turniirisüsteemis või 8-12 paariga alagruppides turniirisüsteemis ( eelmise aasta neli kuni kuus paremat paari paigutatakse) : alagrupid moodustuvad : I , IV ,VI , 2 , 4 , 6 ,8 jne – II , III ,V , 1, 3 , 5 , 7 jne ; 1,2 jne numbrid loositakse ( turniiri süsteemis paremusjärjestus : punktide võrdsusel läheb esimesena arvesse omavahelise mängu tulemus , edasi võidetud – kaotatud geimid , edasi tulemus kõrgema koha saavutanud paariga ) .
VI AUTASUSTAMINE
7. I-III kohale tulnud võitlejaid autasustatakse Järvamaa meistrivõistluste medali ja diplomiga,
Võisteldakse järgmistes klassides :
1)segapaar ( naine + mees )
VII VÕISTLUSTE LÄBIVIIMINE
8. Kõik võistluse läbiviimisega seotud kulud kannab Järvamaa Spordiliit . Võistluste lähetamisega ja toitlustamisega seotud kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.
VIII ÜLDISELT
9. Kõikidel võistlejatel kaasa võtta kiid ja vahetusjalanõud. Mänguseibid ja löögikettad on korraldajate poolt .
10.Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos võistlejatega kohapeal .
Informatsioon telefonidel : 3847098
53413643