Päästering - Saku Valla Noortekeskus
K 25. jaanuar @ 17:00 - 18:00
Saku Valla Noortekeskus
Teaduse 1
K 1. veeb. @ 17:00
Saku Valla Noortekeskus
Teaduse 1
K 8. veeb. @ 17:00
Saku Valla Noortekeskus
Teaduse 1
K 15. veeb. @ 17:00
Saku Valla Noortekeskus
Teaduse 1
K 22. veeb. @ 17:00
Saku Valla Noortekeskus
Teaduse 1
  • Meelespea
  • Jaga

Päästering

Ring toimub Saku noortekeskuses kolmapäeviti kell 17:00 - 18.00

Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Tegevus on TASUTA

Osalemine registreerimise alusel.

Lisainfo: Kätlin Taimsaar 58844404

Päästeringis toimub tervislike ja ohutute käitumisviiside kujundamine. Ohutusõppe ülesanne on õpetada lastele ohtude märkamist ja äratundmist. Tähtis on, et lapsed mõtleksid ja arutleksid selle üle, miks ja milles seisneb võimalik oht ning otsiksid võimalusi, kuidas neid ohte vältida ja ennetada saaks. Päästeringis on tähtis, et noor oskaks märgata ohtlikke olukordi ning määratleda nende tekkepõhjuseid oma igapäevases keskkonnas. oluline seos peab tekkima tekkepõhjuste ja võimalike ennetusmeetmete vahel. Luua tuleb alus võimalike automaatsete tegutsemismustrite sisse juurudumisele. Teadmised ohtlike olukordade ennetamisest peavad avalduma noore käitumisviisides.

Tegevuse koostööpartnerid on Päästeameti ja MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed.

Tasuta